İkinci El Mobilya
Keşfet / Üyelik Sözleşmesi

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Portala (aşağıda tanımlanmıştır) üye olan veya herhangi bir şekilde kullanan Kullanıcı (aşağıda tanımlanmıştır) ile Gülbahar Mah. Büyükdere Cad. No:105 K:1 D:1 Şişli İstanbul adresinde mukim DEKOPASAJ TEKNOLOJİ HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“DEKOPASAJ”) arasında akdedilmiştir. Bu internet sitesine girmeniz site içerisinde herhangi bir bilgiyi kullanmanız veya üyelik işlemlerini gerçekleştirmeniz aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Aşağıda yer alan tanımlar işbu Kullanım Sözleşmesi kapsamında belirtilen anlamları ifade edecektir:

DEKOPASAJ Arayüzü: Başta Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriğin görüntülenebilmesi ve DEKOPASAJ Veritabanı’ndan sorgulanabilmesi amacıyla Kullanıcılar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları DEKOPASAJ’a ait olan tasarımlar içerisinde Portal üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

DEKOPASAJ Üyelik Hesabı: Kullanıcı’nın Portal içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, üyelikle ilgili konularda DEKOPASAJ’a talepte bulunduğu, Üyelik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği kullanıcı adı ve şifre ile Portal üzerinden erişilen Kullanıcıya özel internet sayfası.

DEKOPASAJ Veritabanı: Portal dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği DEKOPASAJ’a ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veri tabanı.

Güvenli Hesap: Ödeme yükümlülüğünün ifa edilmesi için DEKOPASAJ tarafından yönetilen banka nezdindeki havuz hesabı.

Hizmet: Portal içerisinde Kullanıcıların işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DEKOPASAJ tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İlan Programları: Ürün özellikleri, satış fiyatı gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden Kullanıcıya seçim hakkı tanınarak Kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği Portalda yer alacak ilanlar.

Kullanıcı veya Kullanıcılar: www.dekopasaj.com Portalına üye olan ve/veya herhangi bir şekilde Portal dahilinde sunulan hizmetlerden işbu Sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve/veya Portala erişim sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

Portal: www.dekopasaj.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi.

Satıcı: İşbu Sözleşmede belirtilen hizmeti kullanmak suretiyle Kullanıcılara yönelik olarak hukuken çekişmesiz bir şekilde üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu ürünleri satışa arz eden gerçek ve/veya tüzel kişi Kullanıcı.

Sözleşme: İşbu Kullanıcı Sözleşmesi.

İşbu Sözleşmenin konusu, Kullanıcılara ilişkin Portalda sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve tüm hizmetlere ilişkin DEKOPASAJ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

(a)Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler dahil olmak üzere tüm düzenlemelere uygun davranacağını ve Kullanıcıların ilgili mevzuattan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendisinin olacağını ve Kullanıcıların taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağını, ilgili mevzuat uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağını,

(b)Platform üzerinden sunumunu yaptığı ürünleri listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu,

(c)Listelenen ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunu, bu ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını,

(d)Platform üzerinden listelemiş olduğu ürün görsellerinin satışa sunduğu ürün ile bire bir aynı olduğunu, görsellerin satışa sunulan ürün ile farklılık arzetmesi halinde DEKOPASAJ nezdinde doğacak her türlü zarar ve ziyandan kendisinin münhasıran sorumlu olduğunu,

(e)Listelenen ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, videolar, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu Sözleşme tarihinde bilinen ve/veya Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tâbi olmaksızın DEKOPASAJ'a Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,

(f)Listelenen ürünlerin her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini,

(g)Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

(h)İşbu Sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edildiği durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak DEKOPASAJ tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmekle mükellef olacağını,

(i)Listelenen hizmetlerin güncel ve mevzuata uygun olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan hizmetlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu,

(j)Portal üzerinde bilgilerine sahip olduğu Kullanıcılar ile DEKOPASAJ aracılığı haricinde hiçbir şekilde ve nam altında hizmet ifası ilişkisi içine girmeyeceğini,

(k)Evden satış tipinde satış yapmayı tercih ettiğinde satılan ürünün(lerin) nakliyesine ilişkin her türlü sorumluluğun kendisinde olacağını,

kabul, beyan ve taahhüt eder.

DEKOPASAJ tarafından verilen hizmetlerin kapsamı; Kullanıcıların hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından satın alınması şeklinde hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde Kullanıcının DEKOPASAJ Kullanıcı Hesabı üzerinden yükleyeceği içeriklerin Portal üzerinden Kullanıcının seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması, Kullanıcıların birbiri arasında işbu Sözleşmede belirtilen sistemi kullanarak Portal dahilinde sergilenen ilanlarda belirtilen koşullar çerçevesinde Portal üzerinden diğer Kullanıcılar üzerinde tasarruf yetkisi bulunan ürünlerinin satışının yapılması için iletişim ortamı sağlanması ve taraflar arasındaki ödeme ilişkisinde ödemenin işbu Sözleşme ile belirlenen kapsamda güvenli bir şekilde sağlanması için aracılık hizmetinin verilmesidir. Bu bakımdan, Portal üzerinden gerçekleşen işlemlerde DEKOPASAJherhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmayıp, hizmetlerini 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı sıfatını haiz olarak vermekte, bu kapsamda SATICI ve ALICI arasında akdedilecek sözleşme çerçevesinde gerçekleşecek olan satışın ifasından DEKOPASAJ hiçbir surette sorumlu tutulamayacaktır.

DEKOPASAJ bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesinde ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, DEKOPASAJ markası ve diğer markalar, www.dekopasaj.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. DEKOPASAJ’ın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

DEKOPASAJ tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Portalda ilan ederek değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, DEKOPASAJ Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, DEKOPASAJ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için DEKOPASAJ’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve DEKOPASAJ’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Taraflar, Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, faks mesajlarının, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-maillerinin, sosyal medya yazışmalarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan, ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda, kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere, Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.